Contact

Mowa jest źródłem nieporozumień. A słowa bez czynów są martwe.